Select Page

Disclaimer-en-cookies

Disclaimer

De informatie op deze website is met zoveel mogelijk zorg samengesteld. Er kunnen echter geen rechten verbonden worden aan hetgeen op de site staat. SchilderenEnzo kan niet garanderen dat de website te allen tijde foutloos en ononderbroken functioneert. SchilderenEnzo wijst elke aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website nadrukkelijk van de hand.

Verwijzingen naar externe bronnen dienen alleen ter informatie voor de gebruiker. SchilderenEnzo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van die externe bronnen dan wel het functioneren van die externe sites/bronnen.

Het is niet toegestaan om informatie, beelden en of andere elementen van deze site te kopiëren of te downloaden met als doel te verspreiden of vermenigvuldigen om daar eigen gewin mee te behalen. Alleen voor eigen persoonlijk gebruik is het toegestaan.

SchilderenEnzo behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Cookies

Voor het op een goede manier gebruiken van deze site wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die deze website op jouw computer, tablet of mobiele telefoon plaatst op het moment de website bezocht wordt. Door het gebruik van deze cookies kan de site herkennen of je op de site bent geweest zodat gegevens niet opnieuw ingevuld hoeven te worden bij bijvoorbeeld invulformulieren of reageren op blogberichten.

Er is onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden altijd geplaatst, deze zijn namelijk noodzakelijk om de website goed te laten werken. Een voorbeeld van een niet-functionele cookie is bijvoorbeeld een analytische cookie. Deze meet geheel anoniem het bezoekersgedrag op de site waardoor bijgehouden kan worden welke onderdelen van de site populair zijn of waar het niet goed gaat op de site en dit aangepast kan worden. Andere niet-functionele cookies die geplaatst worden zijn bijvoorbeeld nodig om social media buttons te tonen zodat blogberichten of andere informatie makkelijk gedeeld kan worden.

Alle informatie die verzameld wordt voor met name analytische doeleinden zijn anoniem en kunnen dus niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Voor deze site wordt gebruik gemaakt van Google Analytics.

Je kunt er altijd voor kiezen om cookies uit te zetten in je browser, dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden. Eenmaal geplaatste cookies op jouw PC, tablet of mobiele telefoon kun je zelf verwijderen, raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser.

Aansprakelijkheid

De eigenaar, beheerder(s), administrator(s) en moderator(s) kunnen nooit en te nimmer verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk worden gesteld voor hetgeen geplaatst wordt op het forum. Ook kan SchilderenEnzo niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de berichten.

Indien je een ongepast bericht ziet, meld dit terstond aan één van de moderators zodat actie ondernomen kan worden.